Minocta Konsult

Minocta konsult  jobbar med design och utveckling av både öppna och inbyggda system.
Från arkitektur och design till integration och verifiering. Tekniskt kan det röra sig om C/C++ utveckling i en realtidsmiljö som t.ex. OSE, Linux, Symbian, eller Ios men det kan lika gärna handla om Java-teknologi.

Jag brukar vara inblandade i projekt som ställer höga krav på säkerhet, prestanda, datavolymer och robusthet. Jag har förståelse för helheten och djupa kunskaper inom teknik, integration och test. Jag har deltagit i alla faser som ingår i ett utvecklingsprojekt.

Allt fler av våra kunder har de senaste åren valt att arbeta med agila metoder, jag har certifierat mig som Scrum Masters och jobbat aktivt med det sedan 2009 i olika projektuppdrag.

Några av mina uppdrag de senaste åren:

Ericsson, 2012->
System manager, System design simulation environments

Design och utveckling av en ny simuleringsmiljö för RBS (Radio Base Station) på linux plattform som skall integreras i befintlig miljö med de verktyg som respektive avdelning använder i sin testmiljö. I uppdraget ingick förstudie, prototyp samt att produktifiera och deployment.

I samma uppdrag ingick att agera System manager  för en äldre intern testmiljö vilket innebar att ansvara och förvalta
en simulerings miljö med ca 500 användare runt om i världen.

Miljö: Linux, C, GNU Automake, m.m.
Metodik: Kanban/Scrum

Ericsson, 2009-2012
Scrum Master/ objektledare

Scrum Master för ett design team om 10-12 st. Teamet hade ansvar att utveckla och underhålla en del av plattformen
för Radio Bas Stationen som används i WCDMA och LTE

Rollen som scrum master var att planera och prioritera jobbet för teamet, det ingick mycket koordinering med kringliggande subsystem i RBSn. I teamet ingick både design, funktions test (FT) samt systemresurser. Under hela uppdraget ansvarade scrum mastern för att förbättra och effektivisera arbetssättet för teamet och kringliggande funktioner som teamet var beroende av.

Teamet har produktansvar för 8-10 produkter vilket medförde ett ansvar att underhålla dokumentation om produkterna samt planera leveranser och releaser för maintenance och nya utvecklingsspår.

Miljö: Linux och C
Metodik: implementerade Scrum i teamet

Sony Ericsson Communication AB, 2005 – 2009
SW utveckling / Integration av smart phones

Uppdraget har varit uppdelat i tre olika uppgifter,
systemutveckling, prestandamätning/avancerad felsökning och mjukvaruintegration.

Utveckling av telefoni subsystem funktioner för Sony Ericssons nästa generations Symbian OS baserade smartphones i C++.

Prestandamätning, avancerad felsökning och prototypning för att hitta ”flaskhalsar” i olika applikationer.
Det är ett nära samarbete med arkitekter i hela organisationen för att diskutera olika lösningar/förbättringar i
core systemet och applikationsnivå.

Mjukvaruintegration av 100 tals komponenter/applikationer som levereras från utvecklingsavdelningarna runt om i världen.
Uppdraget bestod i mycket felsökning, patchning – (utveckling), Kustomisering av mobiler för operatörer samt integrationstestning.

Miljö: C++, Symbian
Metodik: Agile

Ongame e-solutions AB, 2004-2005
Teknisk Projektledning

Projektledare för mobil applikationsutvecklingsprojekt med ansvar att leda och
koordinera projektet med övrig verksamhet. De spel som utvecklades under mitt ledarskap var 2 slot spel
samt världens första hold’em poker för mobiler med riktiga pengar.

I uppdragets uppgifter har också ingått att hjälpa till med testning, skriva testspecifikationer, kodgranskning av de
mobilspel som tagits fram för olika telefonmodeller. Koordinerings uppgifterna har inneburit att ha en dialog mot
marknadsavdelning, andra utvecklingsavdelningar och projekt.

Ongame har involverat mig i att utvärdera företag som skall hjälpa Ongame med olika uppgifter,
hjälpa till vid nyrekrytering samt tekniskt stöd vid ”press-event”.

Miljö: Java
Metodik: Agil